در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
زمان تحویل پروژه کامپیوتر

زمان تحویل پروژه کامپیوتر

باسمه تعالی قابل توجه دانشجویان  رشته کامپیوتر دفاعیه پروژه  رشته کامپیوتر  روز یکشنبه  مورخ  98/4/2  راس ساعت 13:00 برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی ...