در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400

مراحل اخذ درس پروژه

 

** دانشجو موظف است ظرف 4 هفته بعد از انتخاب واحد  موضوع پروژه را  با هماهنگی استاد راهنما و مدیرگروه خود تعیین نموده و فرم پروژه را از طریق لینک ذیل ارسال نمایید.

https://p-lahijan.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=4058

تذکر: بارگذاری فرم تکمیل شده پروژه(فرم الف) در هنگام ثبت پروژه که حتما به امضا دانشجو رسیده الزامی می باشد.

توضیحات تکمیلی

الف -در صورت عدم ثبت پروژه در موعد مقرر ، زمان ارسال فرم پروپوزال 4 هفته دیگر نیز تمدید خواهد شد به طوری که سقف نمره دانشجو از 18 در نظر گرفته می شود مگر اینکه جز پروژه های ساخت باشد.

 ب- دانشجویانی که به هر دلیل  در طی مدت 2 ماه از شروع ترم فرم پروپوزال را به دانشگاه ارائه ننمایند در صورت تایید پروژه توسط استاد راهنما و مدیر گروه سقف نمره آنها از 14 محسوب می شود مگر اینکه جز پروژه های ساخت باشد.

ج-  تمام دانشجویان موظف می باشند قبل از دفاع تمام مستندات پروژه خود را به پستی با حضوری  به همراه 3عدد CD  پروژه که فرم پرویوزال هم در آن لحاظ شده به دانشگاه تحویل نمایند .

گیلان - لاهیجان - خیابان تربیت معلم - آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی

کدپستی:77158-44167            صندوق پستی:1478

 

 

نظرات کاربران