در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 23 آبان 1397
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
بازدید از خوابگاه

بازدید از خوابگاه

به جهت نزدیک شدن شروع سالتحصیلی، روزشنبه درتاریخ 20 شهریور 95 ازساعت 10/30 لغایت 12، ریاست محترم دانشکده به همراه دست اندرکاران خوابگاه دانشجویی ازکلیه ای اتاقها ومحیط مربوط به خوابگاه ...