در حال بارگذاری ...
یکشنبه 26 خرداد 1398
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
دوره چگونه اختراع خود را ثبت کنیم ؟

دوره چگونه اختراع خود را ثبت کنیم ؟

باسمه تعالی گروه پژوهش ، فناوری و ارتباط با صنعت آموزشکده شهید رجایی لاهیجان برگزار می کند موضوع :چگونه اختراع خود را ثبت کنیم ؟ ویژه اساتید و همکاران آموزشکده فنی شهید ...