در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
اهداف و سیاست های پدافند غیر عامل

اهداف و سیاست های پدافند غیر عامل

                ایجاد ساختاری مناسب و تشریح چگونگی پشتیبانی انجام فعالیت های مربوط به پدافند غیر عامل در ستاد وزارت علوم ، ...