در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400

جدول زمانی نشست آنلاین رئیس ، سرپرستان گروه و کارشناسان مرکز با دانشجویان عزیز - نیمسال 982

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجایی لاهیجان

جدول زمانی نشست آنلاین  رئیس ، سرپرستان گروه  و کارشناسان  مرکز با دانشجویان عزیز  - نیمسال 982

روز  تاریخ ساعت مدیریت نشست دانشجویان حاضر در نشست لینک ورود به جلسه
شنبه  99/2/13 11:00 - 12:00 رییس + سرپرست گروه + کارشناسان مرکز  صنایع شیمیایی(کاردانی وکارشناسی) https://www.skyroom.online/ch/rasoul523/indust-chem-lahijan
یکشنبه  99/2/14 11:00 - 12:00 رییس + سرپرست گروه + کارشناسان مرکز  الکترونیک –گرافیک(کاردانی وکارشناسی) https://www.skyroom.online/ch/rasoul523/electronic-grafik
دوشنبه  99/2/15 11:00 - 12:00 رییس + سرپرست گروه + کارشناسان مرکز  حسابداری https://www.skyroom.online/ch/rasoul523/hesabdari-lahijan
سه شنبه 99/2/16 11:00 - 12:00 رییس + سرپرست گروه + کارشناسان مرکز  معماری (کاردانی) https://www.skyroom.online/ch/rasoul523/memari-kardani
چهارشنبه  99/2/17 11:00 - 12:00 رییس + سرپرست گروه + کارشناسان مرکز  معماری کارشناسی https://www.skyroom.online/ch/rasoul523/architecture-masters
شنبه  99/2/20 11:00 - 12:00 رییس + سرپرست گروه + کارشناسان مرکز  کامپیوتر https://www.skyroom.online/ch/rasoul523/computer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران