در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 آموزشکده فنی وحرفه ای پسران لاهیجان (شهید رجایی)

باسمه تعالی

 اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی  99-98 آموزشکده فنی وحرفه ای پسران لاهیجان (شهید رجایی)                        

  به اطلاع دانشجویان محترم رشته های مختلف می رسانیم که انتخاب واحدنیمسال دوم سال تحصیلی   99-98 براساس جدول زمانبندی مندرج دراین اطلاعیه انجام می پذیرد. دانشجویان عزیزمی بایست ضمن رعایت نکات ذیل درموعد مقرر اقدام نمایند.

1-انتخاب واحددانشجویان به صورت اینترنتی ودر سیستم آموزشی ناد به آدرسwww.reg.tvu.ac.irانجام  می پذیرد.

2-دانشجویان عزیزدوره های شبانه و همچنین روزانه درقالب شبانه می بایست قبل از انتخاب واحد علاوه بر تسویه بدهی قبلی خود، نسبت به پرداخت شهریه ثابت هر ورودی وهمچنین شهریه فرهنگی (35000 تومان) طبق دستورالعمل جدید بصورت اینترنتی اقدام نمایند. 

3-آندسته ازدانشجویان روزانه درصورتیکه بدهی داشته باشند،باید قبل ازانتخاب واحدنسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایند.   

4- انتخاب واحد اینترنتی شامل دانشجویان ورودی بهمن  ماه 98  نمی شود. این قبیل از دانشجویان برگ انتخاب واحد(برنامه کلاسی) را  همزمان با شروع کلاسها در روز شنبه مورخ 19/11/98  دریافت می نمایند.

5- انتخاب واحد اینترنتی صرفاً درچارچوب جدول زمانبندی اعلام شده دانشگاه فنی و حرفه ای انجام گرفته ودرخارج از روزوساعت اعلام شده امکان دسترسی به سایت مقدور نمی باشد.

6- انتخاب واحد دانشجویان انتقال آمده و مهمان بصورت حضوری در تاریخ 19/11/98  از ساعت 8 تا 12 در واحد آموزش انجام می پذیرد.

7- دانشجویان2و3 ترم مشروط درصورت کسب مجوز ادامه تحصیل ازشورای موارد خاص آموزشکده واستان می توانندتاسقف14واحدانتخاب واحد نمایند.

 

***یادآوری های مهم :.

 

1-شروع کلاسها  شنبه 19/11/98  خواهد بود.

2-دانشجویانیکه که حداقل 2 نیمسال را سپری کرده اند میتوانند با تأیید مدیرمحترم گروه دروس پروژه وکارآموزی را  اخذ نمایند.  

3- دانشجویان با شناسایی محل کارآموزی و هماهنگی قبلی با مسئول یا صاحب کارگاه (محل کارآموزی) پس از انتخاب واحد اینترنتی با برگ انتخاب واحد ازتاریخ 26/11/98  لغایت 07/12/98 به  کارشناس آموزش (خانم بذرافشان) مراجعه نموده تا پس از انجام امور اداری مربوط به دریافت معرفینامه برنامه کارآموزی خود را حداکثر تا پایان هفته سوم آموزش تحویل مدرس مربوطه نمایند.

4-حداکثر سقف مجاز انتخاب واحد ، 20 واحد می باشد به استثنای دانشجویان ترم آخر و دانشجویان معدل 17 به بالا .(که می توانند تا 24 واحد اخذ نمایند) این قبیل دانشجویان جهت ثبت اطلاعات و تسهیل درانتخاب واحد با واحد فناوری اطلاعات تماس حاصل نمائید.   

*دانشجوی ترم آخر دانشجویی است که  تمام واحدهای باقیمانده تا سقف 24 واحد را اخذ نماید.

5-رعایت پیش نیازوهمنیازدرانتخاب واحدالزامی  می باشد.    

6- حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98    متعاقباً اعلام می گردد.

7-احتمالاً ممکن است پس ازانتخاب واحد آماردانشجویان در، درسهایی به حدنصاب نرسد لذا دانشجویان در زمان حذف و اضافه مطابق جدولی که متعاقباً در زمان حذف و اضافه اعلان خواهد شد مراجعه و حذف و اضافه خواهند نمود. (برنامه حذف و اضافه شامل دانشجویان ترم اول و دروس کارآموزی و پروژه  نمی گردد)

8- دانشجویان روزانه متقاضی دریافت خوابگاه (اطلاعیه اموردانشجوئی)درصورتیکه واجد شرایط دریافت خوابگاه می باشند با در دست داشتن پرینت برگ انتخاب واحد به سرپرستی خوابگاه  مراجعه نمایند.(تاریخ مراجعه برای خوابگاه از 19/11/98 به بعد  می باشد. یعنی همان روز شروع کلاسها)

9- دانشجویان عزیز در صورت  وجود هرگونه ابهام و نیاز به پاسخگوئی  می توانند صبحها طی ساعات 30/12-10  و عصرها  طی ساعت 30/14-30/13 در طول مدت انتخاب واحد با شماره تلفن09055632100واحد آموزش آقای زوار تماس حاصل  نمایند.                                                                                                                                                                (آموزشکده فنی وحرفه ای شهیدرجائی لاهیجان–24/10/98 )

نظرات کاربران