در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400

بازدید هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه گیلان از آموزشکده لاهیجان

بازدید هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه گیلان از آموزشکده لاهیجان98/8/11
تیم نظارت و ارزیابی دانشگاه گیلان در آموزشکده شهید رجایی لاهیجان از دوایر آموزش ، امور اداری ، امور دانشجویی (سلف سرویس - خوابگاه ) و همچنین فضاهای جدید ایجاد شده برای گروههای آموزشی مختلف بازدید بعمل آوردند .

به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان: روز شنبه 98/08/11 از ساعت 9 تیم نظارت و ارزیابی دانشگاه گیلان متشکل از آقای دکتر شمس ، خانم دکتر کیانی و خانم دکتر آروند به همراه آقای نعمتی مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان از آموزشکده شهید رجایی لاهیجان بازدید بعمل آوردند .

نظرات کاربران