در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی (بررسی چک لیست ها)آموزشکده شهید رجایی لاهیجان 98/7/24

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی (بررسی چک لیست ها)آموزشکده شهید رجایی لاهیجان 98/7/24           

        چک لیست های کمیته نظارت و ارزیابی هر واحد تکمیل شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان-آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان: روز چهارشنبه 98/07/24 از ساعت 15  کمیته ی نظارت و ارزیابی آموزشکده شهید رجایی لاهیجان به ریاست دکتر پنج مینی و با حضور مسئولین واحد های مختلف جهت بررسی چک لیست های هر واحد تشکیل جلسه داد و نسبت به تکمیل چک لیست هر واحد اقدامات نهایی انجام شد .

نظرات کاربران