در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی آموزشکده شهید رجایی لاهیجان 98/7/10

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی آموزشکده شهید رجایی لاهیجان 98/7/10
در جلسه ی کمیته نظارت و ارزیابی آموزشکده مقرر گردید تا دوایر نسبت به رفع موارد نقص در اسرع وقت اقدام نمایند

به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان:

روز چهارشنبه 98/07/10 از ساعت 8/30  کمیته ی نظارت و ارزیابی آموزشکده شهید رجایی لاهیجان به ریاست دکتر پنج مینی و با حضور مسئولین واحد های مختلف جهت بررسی موارد مطروحه که در بازدید روز گذشته ی کمیته ی نظارت استان عنوان شد تشکیل جلسه داد و چک لیست های هر واحد مورد بررسی مجدد قرار گرفت .

نظرات کاربران