در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400

جلسه شورای معاونین آموزشکده شهید رجایی لاهیجان

جلسه شورای معاونین آموزشکده شهید رجایی لاهیجان
لازمه ی محیط دانشگاهی زیبا و پاکیزه ، تقسیم کار و برنامه ریزی با توجه به تعداد محدود نیروی خدماتی می باشد

به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لاهیجان: در روز یکشنبه 98/7/7 از ساعت 11/30 صبح در اتاق ریاست آموزشکده جلسه ای با اعضاء شورای معاونین برگزار شد که در آن به برنامه ریزی درخصوص نیروهای خدماتی که از ارکان اصلی نظم و نظافت محیط آموزشکده می باشند ،پرداخته شد .

نظرات کاربران