در حال بارگذاری ...
یکشنبه 29 بهمن 1396

روی تصویر کلیک کنید

  • تکمیل ظرفیت کاردانی

  •  
  • بدینوسیله به اطلاع داوطلبان آزمون کاردانی 1396 می رساند ، این آموزشکده در مرحله تکمیل ظرفیت ، در رشته های تحصیلی الکترونیک عمومی و صنایع شیمیایی در مقطع کاردانی دانشجو می پذیرد.
  • " دانشگاه فنی وحرفهای در برخی از کد رشته های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته فنی وحرفهای (با آزمون و بدون آزمون) در قالب ظرفیت تکمیلی دانشجو می پذیرد. به منظور کسب اطلاعات بیشتر، داوطلبان میتوانند  به پرتال سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org و نیز پرتال دانشگاه فنی وحرفهای به نشانی: tvu.ac.ir  مراجعه نمایند."
  • مراحل ثبت نام :
  • 1-مراجعه به سایت سازمان سنجش و مطالعه ضوابط تکمیل ظرفیت. یادآوری می گردد ، لینک مستقیم برای ورود بهسایت سازمان سنجش لینک مستقیم   
  • 2- داوطلبان حتماً یک کارت بانکی ( دارای رمز دوم ) برای پرداخت هزینه ثبت نام هنگام مراجعه به آموزشکده با خود همراه داشته باشند.
  • 3-متذکر می گردد ، حتی آندسته از داوطلبانی که در آزمون کاردانی 1396 ، شرکت ننموده اند نیز ، می توانند در تکمیل ظرفیت ثبت نام نمایند.
  • 4-حداکثر فرصت مراجعه به آموزشکده جهت ثبت نام روز دوشنبه مورخه 96/9/6 می باشد.

نظرات کاربران