در حال بارگذاری ...
یکشنبه 29 بهمن 1396

راه اندازی کانال تلگرام

  •  به منظورتسهیل در اطلاع رسانی های مختلف دانشجویی،فرهنگی،آموزشی و پژوهشی کانالی به آدرس ذیل در فضای مجازی تلگرام راه اندازی گردیده است.   

rajaeilahijan@

 

https://t.me/rajaeilahijan

 

نظرات کاربران